fbpx

Kurs na patent strzelecki – co, gdzie i jak?

Kurs na patent strzelecki to swoiste „prawo jazdy na broń”. Uzyskanie tego dokumentu jest jednym z wymogów formalnych, które pozwalają na ubieganie się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Pokrótce opiszemy Wam o co w tym chodzi i jak patent strzelecki zdobyć.

Kurs na patent strzelecki przygotowuje do egzaminu prowadzonego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Zdany egzamin jest dowodem na to, że posiadacz patentu strzeleckiego wie jak bezpiecznie i prawidłowo posługiwać się bronią palną. Patent uzyskuje się osobno na każdy typ broni, to jest pistolet, karabin oraz strzelbę.

Co daje patent strzelecki?

Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji patent strzelecki umożliwia posiadaczowi uprawianie dyscyplin sportowych dla typów broni na które uzyskany został patent. Jeśli chcemy zostać zawodnikiem zrzeszonym w federacji strzeleckiej, to patent będzie stanowił podstawę do wystawienia licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Licencja zawodnicza otwiera drogę do uzyskania licencji sędziowskiej, ale dla wszystkich zainteresowanych zapewne najważniejsze jest to, że patent strzelecki pozwala na ubieganie się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Innymi słowy – bez patentu strzeleckiego nie ma mowy o posiadaniu własnej broni do celów sportowych.

Jakie są warunki uzyskania patentu?

Aby móc w ogóle przystąpić do egzaminu na patent strzelecki należy spełnić proste wymagania. Najważniejsze to ukończone 18 lat i minimum 3 miesięczna przynależność do klubu strzelectwa sportowego. Kolejny warunek to zdanie stosownego egzaminu oraz złożenie wniosku do PZSS o wydanie patentu.

Jak wygląda kurs?

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje budowę i zasadę działania broni. Odnosi się również do obecnego w Polsce prawodawstwa. Na kursie poruszane są również zasady uprawiania sportów strzeleckich, bo w końcu patent upoważniał będzie do udziału w rywalizacji sportowej.

Część praktyczna składa się ze strzelania do tarczy (pistolet, karabin) lub do celu stalowego / gonga w przypadku strzelby. Na części strzelnic kurs na patent, a także sam egzamin odbywa się na broni pneumatycznej. Najczęściej jednak stosowanym rozwiązaniem jest korzystanie z broni palnej małokalibrowej typu 22LR, która daje odczucie realnego kontaktu z bronią, ale samo szkolenie jest tanie i bezpieczne. Strzelnie z broni typowo bojowej spotykane jest rzadko.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin jest odzwierciedleniem przebiegu kursu na patent strzelecki. Mamy zatem część teoretyczną, która składa się z 10 pytań. Musicie uzyskać wynik minimum 9/10, aby zdać egzamin. W przypadku czterech pytań dotyczących bezpieczeństwa posługiwania się bronią – wszystkie odpowiedzi muszą być prawidłowe. Błędna odpowiedź na którekolwiek z nich kończy się oblanym egzaminem. Pytania dotyczą zasad działania broni, ustawy o broni i amunicji, zasad rywalizacji sportowej, ale również prawa karnego i znajomości odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie posiadanej broni.

Część praktyczna odnosi się do umiejętności zastosowania się do regulaminu strzelnicy, umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią, jej rozkładania, składania, ładowania, rozładowywania i zabezpieczania. Strzelec musi również wykazać się właściwym wynikiem na tarczy.

Koszt egzaminu na patent strzelecki wynosi około 400 zł.

Patent strzelecki nie jest jedynym dokumentem upoważniającym do legalnego ubiegania się prawo do posiadania broni. W przypadku jeśli chcemy uprawiać strzelectwo poza oficjalną federacją możemy korzystać z np. pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. W przypadku takiego pozwolenia zobowiązani będziemy do zdania egzaminu przed komisją policyjną. Egzamin ten jest bardziej skomplikowany i znacznie droższy, bo kosztuje około 1000 zł.

Chcesz nauczyć się strzelać i zdobyć patent strzelecki? Zapraszamy na naszą strzelnicę:

Zbrojownia Modlin, biuro@zbrojowniamodlin.pl, +48 788 999 303

Product added to cart