fbpx

Stowarzyszenie i Klub

Zbrojownia Modlin
Zbrojownia Modlin

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zbrojownia Modlin, gdzie stowarzyszenie ma swoja siedzibę i obiekty szkoleniowe w postaci  otwartej strzelnicy sportowej  wraz profesjonalnym zapleczem dydaktycznym. Jesteśmy organizatorem zawodów strzeleckich, uczestniczymy we współzawodnictwie sportowym oraz bierzemy czynny udział w imprezach o charakterze strzeleckim i strzelecko-sportowym. Za swój cel stawiamy sobie podnoszenie wiedzy o strzelectwie sportowym, popularyzację strzelectwa sportowego, podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków stowarzyszenia jak również wszystkich strzelców korzystających ze Zbrojowni Modlin.

Członkostwo w klubie to wymierne oszczędności i korzyści dla klubowiczów przy korzystaniu ze strzelnicy. To także bezpłatny dostęp do naszego Gun Spa, to zajęcia sportowe w sekcjach, to też cykliczne szkolenia renomowanymi szkoleniowcami i trenerami z różnych dziedzin sportów strzeleckich.
Wszystko to za bardzo przystępną składkę.

Jak funkcjonuje klub?

Szkolenia
Klub prowadzi regularne szkolenia posługiwania się każdym typem broni (pistolet, strzelba, karabin). Harmonogram szkoleń dostępny jest na profilu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/ZbrojowniaModlin.

Klub prowadzi sekcje:

– dynamiczna (elementy IPSC, IDPA, PIRO, Steel Challange, itp.)
– statyczna (karabin, pistolet)
– broń pneumatyczna
– młodzieżowa (broń pneumatyczna, LR22)

Treningi
Klub prowadzi regularne treningi z zakresu posługiwania się każdym typem broni (pistolet, strzelba, karabin). Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem torów IPSC, celów metalowych i reaktywnych.

Zawody klubowe
Klub organizuje zawody klubowe z zakresu posługiwania się każdym typem broni (pistolet, strzelba, karabin). Zawody liczone są do wewnętrznej klasyfikacji klubowej, zwycięzcy otrzymują nagrody których wręczenie następuje na podsumowaniu sezonu klubowego w grudniu danego roku kalendarzowego.

Koszt udziału w zawodach:
– ogłaszany indywidualnie, w zależności od typu, długości i daty zawodów.

Warunki członkostwa w klubie

Złożenie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie wpisowego oraz składki członkowskiej:

Składka członkowska, roczna: 700 zł
Wpisowe do klubu, jednorazowe: 400 zł

–  Klub Strzelecko – Kolekcjonerski Zbrojownia Modlin
–  ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Korzyści dla klubowiczów

– rabat na korzystanie z obiektu w wysokości 20%
– specjalne ceny na wynajem broni klubowej oraz amunicji
– rabat na udział we wszelkich imprezach organizowanych przez Zbrojownię Modlin (zawody, szkolenia) w wysokości 20%
– klubowe poniedziałki – dwie osie tylko do dyspozycji klubowiczów – bezpłatnie.
– klubowe poniedziałki – broń klubowa do dyspozycji klubowiczów – bezpłatnie.
– regularne treningi w sekcjach
– regularne szkolenia z uznanymi szkoleniowcami we wszystkich dziedzinach strzelectwa
– bezpłatne korzystanie z Gun Spa
– imprezy integracyjne

Rejestracja i szczegóły – Kontakt.

Konto klubu: Bank Ochrony Środowska 39 1540 1287 2216 0004 7677 0001

 

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY! >> PLIK PDF <<

 

 

Product added to cart