Stowarzyszenie i Klub

Zbrojownia Modlin
Zbrojownia Modlin

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zbrojownia Modlin, gdzie stowarzyszenie ma swoja siedzibę i obiekty szkoleniowe w postaci  otwartej strzelnicy sportowej  wraz profesjonalnym zapleczem dydaktycznym. Jesteśmy organizatorem zawodów strzeleckich, uczestniczymy we współzawodnictwie sportowym oraz bierzemy czynny udział w imprezach o charakterze strzeleckim i strzelecko-sportowym. Za swój cel stawiamy sobie podnoszenie wiedzy o strzelectwie sportowym, popularyzację strzelectwa sportowego, podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków stowarzyszenia jak również wszystkich strzelców korzystających ze Zbrojowni Modlin.

Członkostwo w klubie to wymierne oszczędności i korzyści dla klubowiczów przy korzystaniu ze strzelnicy. To także bezpłatny dostęp do naszego Gun Spa, to zajęcia sportowe w sekcjach, to też cykliczne szkolenia renomowanymi szkoleniowcami i trenerami z różnych dziedzin sportów strzeleckich.
Wszystko to za bardzo przystępną składkę. Rejestracja i szczegóły – Kontakt.