fbpx

Prowadzący strzelanie – jakie ma zadania?

Prowadzący strzelanie to bardzo popularna forma uprawnień strzeleckich. W naszych polskich realiach osoba taka pełni funkcję w oparciu o prawo. Konkretnie – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Definicja prowadzącego strzelanie

Na mocy rozporządzenia Ministra MSWiA prowadzący strzelanie to osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego. Wymienione wyżej organizacje mają prawo przeprowadzania stosownych kursów. Oznacza to też nadawanie uprawnień prowadzącego strzelanie.

Prowadzący strzelanie… w cywilu

W praktyce jeśli ubiegasz się o uprawnienia prowadzącego strzelenia uzyskasz je albo w czasie szkoleń realizowanych przez Ligę Obrony Kraju, albo przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, albo jeśli jesteś zrzeszony w klubie łowieckim – przez Polski Związek Łowiecki. Dwa pierwsze są zdecydowanie najpopularniejsze.

LOK czy PZSS?

Bardzo powszechne pytanie. Uprawnienia nadawane przez LOK są nieco droższe w uzyskaniu, ale są nadawane dożywotnio. Uprawnienia nadawane przez PZSS ważne są tak długo, jak posiadacz zrzeszony jest w PZSS. Wraz z wypisanie się z klubu – tracą swoją moc.

Czym zajmuje się prowadzący strzelanie?

Obowiązki prowadzącego są jasno określone. Mówimy tutaj o następujących punktach:

  1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, a także odpowiada za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach.
  2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.
  3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.
  4. pilnuje przestrzegania przepisów regulaminu strzelnicy przez osoby znajdujące się na strzelnicy (zarówno korzystających ze strzelnicy czyli strzelających, jak również osób im towarzyszących czyli widzów).
  5. wydaje komendy dotyczące rozpoczęcia, przerwania i zakończenia strzelania oraz zezwala na wchodzenie przed stanowisko strzeleckie tj. udanie się w kierunku tarcz.
  6. po zakończeniu strzelania kontroluje na stanowisku strzeleckim rozładowanie broni przez korzystających ze strzelnicy

Po co mi te uprawnienia?

Z czysto praktycznej przyczyny – aby mieć spokój na strzelnicy. Co do zasady jeśli na osi jest więcej niż jeden strzelec, ktoś powinien prowadzić strzelenie. Innymi słowy ktoś musi być szefem. Osobą, która weźmie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo na osi. Zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem prowadzącego strzelania.

Jeśli przychodzisz na strzelnicę z rodziną, przyjaciółmi i nie masz takich uprawnień? Strzelnica powinna przydzielić ci osobę, która będzie nadzorowała bezpieczeństwo strzelania. Jeśli masz uprawnienia, nikt nie będzie stał nad twoją głową.

Strzelcy czarnoprochowi są często niemile widziani na wielu strzelnicach. Powodem jest nonszalancja w posługiwaniu się bronią. Posiadanie legitymacji prowadzącego strzelanie jest dla pracowników strzelnicy potwierdzeniem, że dana osoba rozumie zasady bezpieczeństwa. Jak uczy doświadczenie strzelnic BLOS nie jest oczywistą oczywistością dla „czarnoprochowców”.

Kim NIE jest prowadzący strzelanie?

Osoba pełniąca funkcję „prowadzącego strzelanie” nie jest instruktorem. Jego funkcja jako prowadzącego strzelanie nie polega na nauce strzelania. Mówiąc krótko osoby dysponujące uprawnieniami prowadzącego strzelanie nie mają prawa uczyć strzelania. Czym się równi nadzorowanie strzelania od nauki? Jeśli osobie pod naszą opieką pokazujemy jak trzymać broń, jak celować, podchodzimy do tarczy, omawiamy wyniki… to jest to już nauczanie. A do tego potrzebne są uprawnienia instruktora strzelectwa.

Product added to cart