fbpx

Instruktor strzelectwa – jakie ma zadania?

Instruktor strzelectwa to coraz popularniejszy typ uprawnień związanych z posługiwaniem się bronią palną. Sięgają po nie osoby, które związane są ze strzelectwem i chciałyby rozwijać swoją pasję, a być może również prowadzić działalność zarobkową na terenie strzelnicy.

Aby zostać instruktorem strzelectwa nie jest koniecznym posiadanie własnej broni i pozwolenia na broń palną. Instruktor dysponując legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni może pracować wyłącznie na strzelnicy. Tym samym nie trzeba spełniać wszystkich wymogów formalnych, które konieczne są do uzyskania prywatnego pozwolenia na broń.

Kto prowadzi kursy strzeleckie?

Szkolenia na instruktora strzelectwa organizuje zgodnie z ustawą szereg instytucji, przede wszystkim formacje mundurowe pracujące na co dzień z bronią. Dla cywili zajęcia takie organizują Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz Liga Obrony Kraju. Legitymacja instruktorska upoważnia do zarządzania odbywającym się strzelaniem, co z kolei jest potrzebne do pracy na każdej strzelnicy – zaraz obok legitymacji „osoby dopuszczonej do posiadania broni” (nie mylić z legitymacją posiadacza broni).

W praktyce uprawnienia do prowadzenia kursów na instruktora strzelectwa pozyskało wiele strzeleckich centrów szkoleniowych. Centra te mające statut niepublicznych placówek oświatowych realizują kursy i wydają stosowne zaświadczenia.

Czy kurs powinien być sygnowany przez PZSS?

To dosyć powszechne pytanie. Czy aby być instruktorem strzelectwa sportowego należy wziąć udział w kursie sygnowanym przez PZSS? W teorii – nie. Po deregulacji Gowina, kursy na instruktora i stosowne zaświadczenia o ich ukończeniu mogą wydawać wszystkie uprawnione do tego placówki oświatowe.

Inaczej sytuacja ma się z działaniami w ramach PZSS. Jeśli strzelnica lub klub działa przy inicjatywach organizowanych przez PZSS (np. Kursy typu Strzelectwo dla Każdego) to PZSS zazwyczaj życzy sobie, aby uprawnienia, którymi dysponują instruktorzy były wydawane pod auspicjami PZSS.

Kogo może szkolić instruktor strzelectwa?

Instruktor może szkolić na strzelnicy każdego. W Polsce nie ma dolnego wieku dla dzieci, które mogą zacząć przygodę ze strzelaniem. W takim przypadku to instruktor ocenia czy dziecko poradzi sobie z danym typem broni.

Instruktorzy obsługują strzelania komercyjne na strzelnicach, to jest takie, gdzie może przyjść z ulicy dowolny człowiek i spróbować swoich sił. Rolą instruktora jest wtedy zapewnienie bezpieczeństwa strzelania, oraz przekazanie strzelcowi tyle wiedzy, na ile pozwala potencjał strzelca oraz czas spędzony na strzelnicy.

Instruktorzy zajmują się też szkoleniem systemowym. To jest takim, które kierowane jest do służb mundurowych, do pasjonatów strzelectwa, do osób chcących podnosić swoje kompetencje strzeleckie.

Dodatkowe korzyści z bycia instruktorem strzelectwa

Jedną z wielu korzyści, jakie niesie ze sobą posiadanie uprawnień instruktora strzelectwa jest możliwość prowadzenia samodzielnych strzelań, bez konieczności nadzoru innych osób. Dysponując uprawnieniami instruktora nie potrzebujemy uprawnień prowadzącego strzelanie, ponieważ papiery instruktorskie są nadrzędne.

Dla wielu osób korzyścią z posiadania uprawnień instruktorskich jest też fakt możliwości dorywczej pracy np. w weekendy i łączenia pasji strzeleckiej z możliwością generowania dodatkowego przychodu.

Czas i koszt

Z uwagi na fakt, że kursy instruktorskie prowadzi wiele jednostek szkoleniowych, ich zakres tematyczny, liczba godzin i tym samym koszty bywają bardzo różne.

Zakres godzinowy potrafi wahać się od 40 godzin do 240. W przypadku kursów realizowanych pod patronatem np. PZSS mówimy o kursach, które są długie i rozbudowane. Związek narzuca bowiem określony program do którego realizacji zobowiązana jest placówka szkoleniowa. Koszt takich kursów to nawet 4500 zł.

Te krótsze i prostsze kursy budzą dyskusje co do swojej jakości i przydatności. Kuszą natomiast przystępne ceny, które potrafią oscylować w okolicach 1000 zł.

Product added to cart