fbpx

Pozwolenie na broń – komu odmówi Policja?

Pozwolenie na broń jest relatywnie łatwo uzyskać, co jest dobrą wiadomością. Zanim jednak takie pozwolenie pozyskamy możemy uzyskać odpowiedź odmowną na podanie o wydanie pozwolenia. Komu odmawia Policja?

Powody formalne

W Polsce aby uzyskać pozwolenie na broń należy mieć ukończone 21 lat. Jeśli kandydat do posiadania broni jest młodszy, to spotka się z odmową. Wyjątkiem są młode osoby aktywnie działające w środowiskach łowieckich i sportowych. Tutaj pozwolenie na broń może być wydane także poniżej tej granicy wieku.

Uprawnienia nie zostaną również wydane osobie bez miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to podyktowane koniecznością sprawowania kontroli nad miejscem przechowywania broni.

Pozwolenie na broń a problemy zdrowotne

Kolejnym formalnym powodem jest brak możliwości uzyskania pozwolenia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Mowa o nich w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej. Innymi słowy ustawodawca oczekuje, że osoby uzyskujące pozwolenie na broń będą wykazywały się pełną sprawnością intelektualną i poczytalnością.

Pozwolenia na broń nie wydaje się również osobom wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Osoby mające problemy natury psychologicznej  mogą zapomnieć o własnej czerwonej książeczce. Policja ma bowiem narzędzia aby to zweryfikować.

Nie mamy dobrych wiadomości dla osób uzależnionych od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych. Wizyty na izbach wytrzeźwień, leczenia odwykowe, przygody z narkotykami… To wszystko oznacza odmowę policji jeśli chodzi o pozwolenie na broń.

Powody kryminalne

Na pozwolenie na broń nie ma szansa osoba niebezpieczna. Taka, którą Policja uzna za osobę stanowiącą zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

W praktyce oznacza to, że aby uzyskać czerwoną książeczkę nie można skazanym. Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dla wielu osób kwestia przestępstw skarbowych jest lekko niezrozumiała. Wyjaśniamy zatem że chodzi o zaufanie państwa do danego obywatela. Oszukiwałeś nas, lub innych? To znaczy, że nie jesteś godny zaufania. A pozwolenie na broń to ogromne zaufanie ze strony państwa.

Co do zasady kandydat do uzyskania pozwolenia nie może być też skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Tutaj temat nie wymaga chyba wyjaśnienia. Co ważne identycznie traktowane są osoby które dopuściły się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Jeśli cofnięto Ci „lejce” za jazdę pod wpływem, lub tym bardziej za doprowadzenia do wypadku w takim stanie, to będzie gigantyczny problem w trakcie wnioskowania o pozwolenie na broń. Logika policji jest tutaj taka, że jeżdżąc pod wpływem wykazujemy się skrajną nieodpowiedzialnością. A osoby nieodpowiedzialne nie powinny mieć dostępu do broni palnej.

I trudno z taką logiką polemizować… Oczywiście zdarzają się wyjątki od opisanych wyżej obostrzeń wynikających z kryminalnych zapisów w dokumentach osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Pamiętajmy, że wnioskujący może skorzystać z prawa zatarcia skazania. Zatarcie skazania może nastąpić z mocy prawa lub na wniosek. Zgodnie z art. 107 kk w razie skazania na karę pozbawienia wolności do 15 lat lub karę 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania bądź darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Innymi słowy po zatarciu skazania wnioskujący traktowany jest jako osoba niekarana.

A co mają robić osoby, które nie mają szans na własną broń? Oczywiście nadal zgodnie z prawem mogą pojawiać się na strzelnicy sportowej i trenować. Tyle, że bronią obiektową i pod nadzorem instruktora.

Product added to cart