fbpx

Dopuszczenie do posiadania broni na świadectwo – niedoceniana praktyka

Dopuszczenie do posiadania broni to uprawnienia, które w środowisku strzeleckim są raczej mało znane i jeszcze mniej doceniane. Warto tymczasem się o nie postarać, bo ułatwiają one życie strzelcom zajmującym się strzelectwem z pasji. Przede wszystkim jednak są bardzo przydatne dla tych, którzy strzelectwem zajmują się zawodowo.

Dopuszczenie do posiadania broni w prawie

Choć zagadnienie brzmi poważnie i często dla początkujących strzelców zagadkowo jest zdecydowanie warte drobnej analizy i przemyślenia. Dopuszczenie do posiadania broni, to rodzaj uprawnień bardzo przydatnych każdemu strzelcowi na jakimś etapie przygody z bronią. Spróbujmy podejść do sprawy bardzo praktycznie i bez cytowania zapisów prawa, czy paragrafów z UoBiA. Choć jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wiele sytuacji, których książeczka dopuszczonego do posiadania broni jest przydatna, to najczęściej dopuszczenie przydaje się w momencie, kiedy posiadacz borni chce pożyczyć lub dysponować cudzą bronią (na przykład klubową), a sam nie jest posiadaczem takiej, czy podobnej borni w danym kalibrze. W takim przypadku prawo jest dość bezwzględne i zabrania przekazywania broni osobie, co do której nie mamy jednoznacznej pewności, że jest ona uprawniona do jej posiadania. Krótko mówiąc dopuszczenie jest jeden do jednego formą „prawa jazdy” na zapisane w nim kategorie borni.

Posiadanie broni a dopuszczenie do posiadania

Często początkujący strzelcy mylą książeczkę posiadacza broni z książeczką dopuszczonego do jej posiadania. Ta pierwsza mówi tylko o tym, jakie jednostki broni strzelec posiada na własność, druga natomiast jednoznacznie definiuje wszystkie rodzaje broni jakimi strzelec MOŻE dysponować i posiadać.

Uzyskanie dopuszczenia do posiadania broni

Jak wejść w posiadanie takiego cacka? To często zadawane pytanie przez początkujących strzelców. Otóż najłatwiej jest wystąpić o dopuszczenie do posiadania broni na etapie aplikowania o swoje własne pozwolenie na broń. Wówczas sprowadza się to wyłącznie do wypełnienia stosownego podania (do pobrania ze strony Wydziału Postępowań Administracyjnych), załączenia zdjęcia i opłaty w wysokości 10PLN. Za tak niewielką fatygę jesteśmy sobie w stanie zafundować szerokie możliwości i swobodę w dysponowaniu bronią.

Jaką bronią można dysponować?

Warto wspomnieć, że dopuszczenie do posiadania borni wydawane przez WPA do klasycznego pozwolenia na broń do celów sportowych daje nam w zasadzie pełen potrzebny zakres kategorii borni. Są to odpowiednio kategorie A, G, H, I, J, L, które umożliwiają strzelcowi dysponowaniem pistoletami centralnego i bocznego zapłonu, karabinkami centralnego i bocznego zapłonu, strzelbami gładkolufowymi każdego rodzaju oraz bronią czarnoprochową. To naprawdę przyzwoity pakiet możliwości i wystarczający do komfortowego „sportowego” życia. Ustawodawca oczywiście przewidział więcej kategorii, takich jak karabiny automatyczne, pistolety maszynowe, broń sygnałowa i gazowa, czy paralizatory elektryczne. Ten pakiet jest bardziej przydatny dla pracowników strzelnic lub niepublicznych jednostek oświatowych zajmujących się szkoleniem SUFO, gdzie broń szczególnie niebezpieczna (automatyczna i maszynowa) jest niezbędna do prowadzenia zajęć. W przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień niezbędne jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzanego przez WPA.

Reasumując stoimy na stanowisku, że niewystąpienie o dopuszczenie do posiadania borni na etapie ubiegania się o pozwolenie na broń jest sporym błędem. Praktyka pokazuje, że z czasem stają się one istotne dla rozwoju umiejętności strzeleckich i zwykłej frajdy z uprawiania tego wyjątkowego sportu.

Product added to cart