fbpx

Strzelectwo dla każdego 2023

Nasza strzelnica podobnie jak w roku ubiegłym zaangażowana jest w projekt Strzelectwo dla każdego. Projekt ten jest realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”. Zakłada on przeszkolenie 3740 osób niezwiązanych ze strzelectwem z techniki strzelania, obsługi broni oraz budowy i działania broni sportowej oraz używanej w konfliktach zbrojnych XXI wieku.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w dniu dokonywania rejestracji na zajęcia ukończyły 26 lat, z wyjątkiem osób:

  1. będących członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
  2. będących członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
  3. posiadających pozwolenie na broń,
  4. posiadających patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
  5. posiadających dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
  6. będących funkcjonariuszami służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa,
  7. prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub prowadzenia strzelnic,
  8. posiadających uprawnienia instruktora lub trenera strzelectwa sportowego,

Program Strzelectwo dla każdego realizują Kluby Strzelectwa Sportowego zrzeszone w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Do realizacji zgłosiły się 43 kluby z 13 województw.

Zajęcia odbywają się w 20 osobowych grupach. Aby wziąć udział w zajęciach należy się zarejestrować przez formularz rejestracyjny w zakładce „Zapisy”. Grupy odbywają się od lipca do grudnia. Rejestracja na daną grupę rozpoczyna się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program zajęć każdej z grup obejmuje:

1. Część teoretyczną: historię strzelectwa, zasady bezpieczeństwa na strzeonicy

2. Część praktyczną: pierwsza pomoc, budowę i zasady działania broni palnej i amunicji, omówienie konstrukcji używanych w konfliktach zbrojnych XXI wieku  na przykładzie broni typu AK- 47/AKM, M4/M16, Glock); składanie i rozkładanie broni palnej (na przykładzie broni typu AK-47/AKM, M4/M16, Glock); usuwanie zacięć, czyszczenie i konserwacja broni ; techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie; wymiana magazynków w broni palnej.

Rolą zajęć Strzelectwo dla każdego jest umożliwienie pierwszego kontaktu z bronią oraz zbudowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni palnej, umiejętności jej użycia oraz wykorzystania jej jako narzędzia sportu oraz rekreacji.

Product added to cart